۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

اين شعر غاده السمان شاعر عرب يكي از تاثير گذار ترين شعرهاي زنانه‌اي است, شعري براي همه زنان شرقي

در زير صحراهاي جاهليت
زنده به گور شدم
و در عصر راه رفتن بر سطح كره ماه
من همچنان زنده به گورم
در زير ريگزارهاي حقارت موروثي
و محكوميتي كه پيش از من صادر شده است.
من در جست و جوي عشق بر نمي‌آيم
من در جستجوي زني هستم
چونان من، تنها و دردنام
تا دست در دستش نهم
ما هر دو تنها زاده مي‌شويم
بر خارزارها
و كودكان قبيله‌ را به دنيا مي‌آوريم
كودكاني كه به زودي
تحقير ما را به آنان خواهند آموخت

۲ نظر: